čeština ukrajinština|Česko|Slovensko|Polsko|Německo|Rakousko|Maďarsko|Velká Británie|Rusko|Švýcarsko|Slovinsko|další země... | | tisk

Turistické známky

K dnešnímu dni 26.10.2021 má Ukrajina 306 turistických známkových míst.

Nové TZ v prodeji

V prodeji se objevily tyto 2 nové TZ:
- 203 - Arménská cerkva Sv. apoštolů Petra a Pavla, 1875 * Černivce (další stavba slavného českého stavitele Josefa Hlávky v tomto městě)
- 221 - Zoločivský hrad

Copyright © TENT WOOD s.r.o. 2008-2021 | info@turystycni-marky.com.ua | |