čeština ukrajinština|Česko|Slovensko|Polsko|Německo|Rakousko|Maďarsko|Velká Británie|Rusko|Švýcarsko|Slovinsko|další země... | | tisk

Turistické známky

K dnešnímu dni 28.11.2021 má Ukrajina 306 turistických známkových míst.

Přidané a připravované známky

Přidány TZ:
No. 0012 - Četnická stanice - Koločava (v prodeji bude od července 08)
No. 0017 - Kovárna - muzeum "Hamr" - Lysyčevo - Jediný hamr v Evropě v běžném provozu (v prodeji bude od 28.6.08)

Zajištěna prodejní místa pro TZ 2, 5, 7, 9, 10, 12, 15 a 17. V tuto chvíli se z vydaných známek na TZM neprodává jen 4 (Něvický hrad) a 20 (Kostryna). Prodejní místa pro tyto 2 TZ budou zajištěna v průběhu července.

Aktuálně připravované známky (neuvedené prozatím na webu):
No 13 - Muzeum lesa a vorařství - Černá řeka
(Toto místo od nás dostalo Foglarovo oblíbené číslo 13, protože je to nejbližší "civilizace" od místa, vzdáleného cca 2 km, kde v roce 1938 tábořil Jestřáb se svými Hochy od Bobří řeky.)
VTZ 2 - 70. výročí letního tábora pražského skautského oddílu Dvojka - Černá řeka u Syněvyru - Zakarpatí
(Tato VTZ zase pro změnu dostala symbolické číslo 2.)
VTZ 3 - 100. výročí úzkokolejky Iršava - Berehovo
No 16 - Regionální muzeum etnografie vesnic řeky Terebly - Buštyno
No 19 - Památník listonoše Fedora Feketa - Perečyn, T. Remety - 1838

Copyright © TENT WOOD s.r.o. 2008-2021 | info@turystycni-marky.com.ua | |