čeština ukrajinština|Česko|Slovensko|Polsko|Německo|Rakousko|Maďarsko|Velká Británie|Rusko|Švýcarsko|Slovinsko|další země... | | tisk

Turistické známky

K dnešnímu dni 28.11.2021 má Ukrajina 306 turistických známkových míst.

Začínáme!

Vážení turisté a sběratelé upomínkových předmětů,
projekt Turistických známek se nám zdál velmi zajímavý ... slovo dalo slovo ... a po několika měsících od prvního nápadu a po společné návštěvě Zakarpatí na přelomu října a listopadu 07 došlo i k dohodě mezi námi a firmou Turistické známky s. r. o. o výhradní distribuci těchto hezkých turistických suvenýrů na Ukrajině. Ta se tak stala počínaje listopadem 07 (po Česku, Slovensku, Polsku, Německu, Rakousku, Rumunsku, Velké Británii a USA) devátou zemí světa, kde lze Turistické známky pod místním názvem ТУРИСТИЧНА МАРКА zakoupit. Jistě tím potěšíme mnohé sběratele, kteří se již ptali, proč tam, kde za 1. republiky tak čile působili čeští turisté, ještě tato dřevěná kolečka nejsou.

Začali jsme na Zakarpatí - tedy po našem Podkarpatské Rusi, kterýžto kraj je nám opravdu blízký - a budeme postupně pokračovat přes Karpaty do dalších zajímavých koutů Ukrajiny.

S přáním hezkých výprav za dřevěnými kolečky :-)

Туристичні марки Україна
Turistické známky Ukrajina

Copyright © TENT WOOD s.r.o. 2008-2021 | info@turystycni-marky.com.ua | |