čeština ukrajinština|Česko|Slovensko|Polsko|Německo|Rakousko|Maďarsko|Velká Británie|Rusko|Švýcarsko|Slovinsko|další země... | | tisk

Turistické známky

K dnešnímu dni 23.5.2024 má Ukrajina 306 turistických známkových míst.

Ukrajinská specifika TZ

1. Jiné kategorie.
- rozhledny změněny na místa dalekého rozhledu, protože ...
- přidány kategorie

2. Členění Výročních TZ na:
- Výroční TZ
- Festivalové TZ

3. Řazení TZ do desítek podle oblastí (s výjimkou řek), protože ...

4. TM věnované řekám

5. Časté dvoustranné TZ

6. Prémiové TZ věnované ztraceným památkám.

7. Časté dvojjazyčné TZ

8. Přiznaná snaha o hledání českých stop na Ukrajině a občasné vorbě TM i pro tato místa a události - protože realizační tým je ukrajjinsko-český.

9. V souvislosti s tím i hledání stop Ukrajinců v Česku a dalších TM zemích - pro přípravu (nejlépe dvojjazyčných) TM s touto tématikou v těchto zemích.

.............
- nemáme mapy, ale propracovaný web
- nejrychlejší nárůst počtu TZ za rok
 

Copyright © TENT WOOD s.r.o. 2008-2024 | info@turystycni-marky.com.ua | |